Fabric Counter เค้าเตอร์-ผ้า
ภาพพิมพ์-ผ้าซักได้ อุปกรณ์อลูมิเนียม นำหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video แนะนำการติดตั้ง Counter CTF1A

 

Video แนะนำการติดตั้ง Counter CTF2A

Visitors: 1,164,892